Presentation

Tina Lommerse Wallin, ordförande

Tina har varit medlem i föreningen sedan den grundades.


Har synts på festivalen vid mattältet, i tidigare års teaterar och som en av brandinspektörerna.


Är även medlem i ett par andra föreningar med båt- och vikingatida intresse.


Till vardags jobbar hon på sjukhus.