Marknadsregler gällande alla deltagare på vikingafestivalenKörning med fordon på området:

Fredag:

Senast 13.00 skall alla fordon vara ute från marknadsområdet.
Inga fordon får köras in efter stängning.
(Undantaget leveranser till/från föreningen Stallarholmens Vikingar.)

Lördag:

Senast 09.00 skall alla fordon vara ute från marknadsområdet.
Inga fordon får köras in efter stängning.
(Undantaget leveranser till/från föreningen Stallarholmens Vikingar.)

Söndag:

Inga fordon inne på området tidigare än 30 minuter efter stängning.
D.v.s. ingen får köra in på området före kl.16.30.
(Undantaget leveranser till/från föreningen Stallarholmens Vikingar.)

Marknadsregler:

 • Respektera öppettiderna. Vill man hålla öppet längre fredag och lördag så är det upp till var och en.
  Det är dock inte tillåtet att plocka ihop sina varor/tält före marknaden stänger såvida inte Styrelsen/projektledningen säger annat. För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas under hela festivalen. Försäljare får inte utebli från sin plats utan synnerligen goda skäl. Avanmälan skall ske i god tid.

  Samtliga varor och aktiviteter skall i förväg vara anmälda till och godkända av föreningen. Vi undanber oss uttryckligen sådant som helt enkelt inte kan ha förekommit under vikinga-/medeltiden eller som saknar anknytning till vikingatid / tidig medeltid. T.e.x. neonfärger, plast, kartong, döskallar, moderna bestick, gipsfigurer. Vi godkänner inte heller lergökar/ vattenfåglar. Pilar till barnbågar skall vara ordentligt bluntade. Styrelse och projektledning äger rätt att, på plats, neka till sådant som bedöms ligga utanför ramarna för festivalen. Kontroller kommer att ske regelbundet under hela festivalhelgen. Deltagare som inte respekterar våra regler riskerar att bli avhyst från området och att inte få komma på föreningens framtida event.

 

 • Marknadsvaror får inte exponeras på eller i plastpåsar, plastkaraffer/-skålar, folie, på plastgalgar etc.

 

 • Tältens stommar skall vara av trä och av vikinga-/medeltida typ.

         Undantag sanktioneras av projektledningen och skall vara anmält i förväg.

 

 • Förvara inte plastpåsar-/backar, kylväskor, plastflaskor och övriga moderna föremål synligt. Framförallt inte under festivalens öppettider. Tänk på att försöka hålla en så historiskt rätt miljö som möjligt.

 

 • Vid all försäljning av livsmedel krävs att alla erforderliga tillstånd finns. Det är försäljarens uppgift att söka och att ha alla tillstånd i ordning.

 

 • Tänk på att vara tidsenligt klädda – tänk även på skorna i möjligaste mån.

 

 • Eldning direkt på marken/i eldgrop är inte tillåten, använd fyrfat eller liknande.
  De som eldar måste ha, och skall kunna visa upp, brandsläckare eller dylikt som förvaras lätt åtkomligt vid/i tältet. (Om det skulle bli torrt som 2018 kommer andra regler gälla.) Aska/glöd läggs efter festivalens slut i därför avsedd behållare vid sopcontainern. INTE i sjön, direkt på backen eller i nån buske..

 

 • Det är inte tillåtet, att som deltagare, prata i mobiltelefon, att dricka alkohol eller synligt röka cigaretter på området under festivalens öppettider. Rökare hänvisas till därför avsedda platser där askkopp finns. 

 

 • Sopor från lägren skall slängas i containern vid husvagnsparkeringen och INTE i soptunnor/sopkorgar på och vid området. Deltagare ska hålla rent och fint på sin plats. Behövs ytterligare soppåsar, säg till i Info-tältet.
  Vid sopcontainrarna kommer det finnas sortering för kartong, glas och plast. Det finns numer också en återvinningsstation i nära anslutning till området där "knalleparkeringen" tidigare varit.

 

 • Överbliven ved skall bäras tillbaka. Det är inte tillåtet att ”bunkra” ved i sitt läger, hämta istället vid behov.

 

 • Hundar, katter, hästar och andra djur skall hållas selade/kopplade/i bur och under uppsikt. Glöm inte plocka upp efter dem. Extra hundbajspåsar finns i Informationstältet.

 

 • Parkering sker på anvisad plats snarast efter urlastning med ifylld Parkeringslapp liggandes tydligt i framrutan. (Parkeringslapp kommer tillsammans med betalningsinformationen.)

 

Vid oklarheter eller funderingar är du välkommen att höra av dig. :)