Avgifter och anmälan


Anmälningsavgift:
För säljare med eget salustånd är avgiften 300 SEK per meter.
OBS! Maxlängd för saluplats är 9 meter.

 

Vill Du hyra salutält av oss är avgiften 1500 SEK, storlek 3x3m.
OBS! Medtag eget bord.


För hantverkare är avgiften 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 100 SEK/tält tas ut. (Se info nedan.)
Förutsättningen för att räknas till hantverkare är att den huvudsakliga verksamheten under festivalhelgen är att hantverka och att visa upp hantverkandet på plats. Gärna hålla någon form av workshop eller liknande.

För boende i eget tält är avgiften för själva platsen 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 100 SEK/tält tas ut. (Se info nedan.)


El:
El under festivalhelgen 2-4 juli kostar 250 SEK.
OBS! El är i första hand förbehållet husvagnsplats, försäljning av matvaror, kassaregister och vid medicinska skäl.
Då vi har begränsade möjligheter till laddning av mobiler etc. påminner vi om att ta med Powerbank, solcellsladdare o.s.v. i de fall det går.

Serviceavgift:
Fr.o.m. 2018 tar vi ut en servicesavgift om 100 SEK/tält för hantverkare och boende. Detta för att avgifter för toaletter, sophantering m.m. har skjutit i höjden. Hoppas Ni förstår oss. För säljare är det ingen ändring av avgiften.

Alla avgifter skall vara oss tillhanda senast angivet datum, vi accepterar inte betalning på plats. Är avgiften inte betald så går platsen till någon på reservlistan. (Vid problem kontakta oss i god tid.)

Anmälan:

Sker via den digitala blanketten här på hemsidan. Foton på tält, läger, varor, hantverk m.m. mailas in till projektledning@stallarholmensvikingar.se. Dit mailas också alla frågor.


Vad gäller storlek på tält/yta så skall även uppfällt tak, linor, produkter som exponeras utanför tältet, ev. möbler/eldstad mm räknas in. Skrivs endast tältets storlek in så år det endast den ytan som får användas. Detta för att vi när vi planerar området också räknar in räddningsvägar m.m. och där får inget annat finnas.

Bekräftelse:

När anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, så kommer vi att skicka ut bekräftelser.
Betalningsinfo, platsnummer och parkeringslapp kommer, med tanke på pandemin, att skickas ut senare i ett separat mail. (Eventet kan komma att ställas in med mycket kort varsel p.g.a. Covid-19.)

Reservlista:
Från dess att anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, kommer inskickade anmälningar att placeras på en reservlista. Blir Du placerad på denna lista kommer Du att få meddelande om detta.


Placering:

Vi förvarnar härmed om att placeringen av deltagare på området kan bli annan än tidigare år.