Avgifter och information gällande anmälan


Anmälningsavgift:
För säljare med eget salustånd är avgiften 300 SEK per meter.
OBS! Maxlängd för saluplats är totalt 9 meter.

 

Vill Du hyra salutält av oss är avgiften 1500 SEK, storlek 3x3m.
OBS! Medtag eget bord.


För hantverkare är avgiften 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 150 SEK/tält tas ut. (Se info nedan.)


Förutsättningen för att få räknas till hantverkare är att den huvudsakliga verksamheten under festivalhelgen är att  visa upp sitt hantverkande/sin tillverkning på plats. Att man sitter synlig vid sitt tält el. liknande och visar besökare hur man gör vid tillverkningen av de varor man har att sälja. Man får gärna hålla någon form av workshop eller liknande, det uppskattas hos besökare och andra deltagare. Säg till så kan vi lägga upp info om detta.

För boende i eget tält är avgiften för själva platsen 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 150 SEK/tält tas ut. (Se info nedan.)


El:
El under festivalhelgen 30 juni-2 juli kostar 250 SEK.
OBS! El är i första hand förbehållet husvagnsplats, Säljare med försäljning av matvaror, Säljares kassaregister och vid medicinska skäl. Ange i anmälan vilket. 
Då vi liten/ingen möjlighet till laddning av deltagares mobiler etc. påminner vi om att ta med Powerbank, solcellsladdare o.s.v.

Serviceavgift:
En servicesavgift tas ut om 150 SEK/tält för hantverkare och boende. Detta är en avgift för toaletter, sophantering, ved m.m. Hoppas Ni förstår oss. För säljare tillkommer ingen serviceavgift då den är inräknad i marknadshyran.

Alla avgifter skall vara oss tillhanda senast angivet datum, vi accepterar inte betalning på plats. Är avgiften inte betald så går platsen till någon på reservlistan. (Vid problem kontakta oss i god tid.)

Anmälan:

Sker endast via den digitala blanketten här på hemsidan. Foton på tält, "ritningar" på läger, varor, hantverk m.m. mailas in till anmalan@stallarholmensvikingar.se antingen självmant eller på uppmaning.


Vad gäller storlek på tält/yta så skall även uppfällt/utfällt tak, staglinor, soltak, produkter som exponeras utanför tältet, ev. möbler/eldstad mm räknas in.

OBS! Skrivs endast tältets storlek in så år det endast den ytan som får användas, inget runt om. Detta för att vi, när vi planerar området, också räknar in utrymningsvägar, brandgator m.m. och där får inget finnas!

Bekräftelse:

När anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, så kommer vi att skicka ut bekräftelser. Senast 15 maj kommer ni ha ett svar på ja eller nej. Önskemål om ev. komplettering kommer löpande.
Betalningsinfo, platsnummer och parkeringslapp kommer att skickas ut i ett separat mail.

(Eventet kan komma att ställas in med mycket kort varsel p.g.a. Covid-19.)

Reservlista:
Från dess att anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, kommer inskickade anmälningar att placeras på en reservlista. Blir Du placerad på denna lista kommer Du att få meddelande om detta.


Placering:

Vi förvarnar härmed om att placeringen av deltagare på området kan bli annan än tidigare år. Detta då ändringar av området har genomförts. Det går heller inte att räkna med att alltid få samma plats.

Önskemål om placering tillsammans med/nära "den och den" kan göras och uppfylls i den mån det går. Skriv namn (det som står på anmälan) och/eller företagsnamn på den du önskar placeras ihop med och gärna varför.