Hantverk närmast på agendan


Hantverkskvällar på Holmgård


Planerade datum är 6, 14 och 20 oktober. Tid 18.30

Hantverksdag 24 oktober
(mer info på "Vad händer?")

Som vanligt gäller det att vara frisk/symptomfri, hålla avstånd

och god handhygien för att delta.