Föreningen Stallarholmens Vikingar

Starten

Föreningen Stallarholmens Vikingar grundades 2002 av Edmund Eriksson.

(Det är Edmund som tecknat skeppet med vikingen som pryder vår logga.)

Tanken med föreningen var att skapa något som kunde föra bygden samman, och att sätta Stallarholmen på kartan – något som lyckats över förväntan.

Vårt största och viktigaste åtagande var skapandet av en vikingafestival – Vikingafestival i Vikingabygd – första helgen i juli 2003. Detta första år kom 7 000 personer till festivalen, och det var dubbelt så mycket som någon

räknat med. Succén har sedan fortsatt och blivit ett årligen återkommande evenemang i Stallarholmen.

 

Varför en vikingaförening?

Den bärande tanken i föreningen är att gamla och unga i Stallarholmen ska ha en gemensam mötesplats, och tillsammans utöva olika aktiviteter med vikingatema. För närvarande har vi olika grupper som arbetar med hantverk,

som till exempel snickargrupp och sygrupper. Vi har också grupper som arbetar med festivalen, som matgruppen. Totalt arbetar inte mindre än 130 personer med festivalen, helt ideellt, vilket skapar en fantastisk känsla för bygden och oss som bor här.

 

Vill Du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild medlem och

300 kronor för familj.

(Till familj räknas två (2) vuxna på adressen folkbokförda samt hemmavarande barn under 20 år).

Avgiften sätts in på postgiro 34 84 78-9, och glöm inte att skriva namn och födelseår på samtliga familjemedlemmar samt adress och mail dit medlemsbrev och annan information kan skickas.

 

Årets Stallarholmsförening 2012

21 november 2012 utsågs föreningen till Årets Stallarholmsförening av Stallarholmens Nätverk med motiveringen:

 

"För att med ideella krafter ha byggt en förening från grunden till det fantastiska den är idag. Att ha bidragit till att Stallarholmens utbud av sommaraktiviteter som har lockat mängder med människor från hela sverige och även internationellt. Föreningen har inte bara bidragit med enstaka evenemang utan erbjudit utbildning och skapat gemenskap för såväl medborgare som elever på Stallarholmsskolan. I år firade de 10 år!"

 

Bästa Marknadsföring

1 oktober 2005 hade Stallarholmens vikingar äran att mottaga Strängnäs kommuns pris för bästa marknadsföring. Motiveringen löd:

 

”Stallarholmens vikingar har utgått från sin egen hembygds historia och med beundransvärd företagsamhet och entusiasm och ett brett lokalt engagemang skapat en årlig vikingafestival av hög kvalitet. Festivalen har redan från start varit en stor succé, som Stallarholmens Vikingar sedan utvecklat och förbättrat varje år. Vikingafestivalen har i växande grad kommit att uppmärksammas långt utanför kommunens gränser och därmed på ett föredömligt sätt marknadsfört Stallarholmen och Strängnäs kommun”.

 

Kulturstipendium

2004 gick Strängnäs kommuns kulturstipendium till Stallarholmens vikingar, och mottogs en gråkall septemberdag i Ugglans park. I motiveringen stod det bl.a. att föreningen ”förenar en hel bygd, både ungdomar och äldre, i dess tusenåriga kulturhistoria”.