NYHETER!

Under fliken "Kalender" kommer det att bli en almanacka

med olika viktiga datum markerade.

Nu hittar du information om föreningens aktiviteter så som möten, hantverksträffar, besök på andra marknader, museiebesök, gillen m.m. under fliken "Vad händer?".

 

OBS! Vi har ny plats och ny dag för slöjden!

Se info under "Vad händer?"

Kommande:

 

 

Festivalmöten är bokade:

18 mars, 15 april, 13 maj

 

Vikingafestival

6-8 juli

 

Mer information hittar du under fliken

"Vad händer?"

Medlemsavgift 2018

 

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för 2018 så

Du får information om våra aktiviteter.

 

Medlemsavgiften för 2018 är 150:- för enskild och 300:- för familj.

(Familj: två vuxna på adressen folkbokförda samt hemmavarande barn under 20 år.)

Avgiften betalas till Pg. 34 84 78-9 .

 

De uppgifter vi behöver få är namn och födelseår på samtliga medlemmar samt mail och adress att skicka information till.

Dela gärna med er av sidan :)